Site Perstorp

Anläggning: Perstorp, Sverige
Huvudprodukter: polyoler & specialpolyoler, formiat, organiska syror, formalin

En av Perstorpkoncernens största anläggningar ligger i Perstorps Industripark i Perstorp, Sverige. Här har kemiska produkter i olika former producerats sedan 1881.

Produktionsanläggningen tillverkar polyoler och specialpolyoler, formiat, organiska syror och formalin. Produkterna distribueras till kunder över hela världen för slutapplikationer såsom ytbeläggningar, hartser, avisningsmedel och foder.

Viktiga delar för koncernens aktiviteter på Site Perstorp är omfattande miljöinvesteringar och intern biobränslebaserad energiproduktion.

Giltiga certifikat för den här och övriga siter finns här >>
 
Karta och vägbeskrivning till Site Perstorp >>

Perstorp Specialty Chemicals AB
Industriparken
284 80 Perstorp
Sverige

Telefon: +46 435 380 00

Michael Cronqvist

Site Manager Perstorp

+46435788713

Contact me

Oskar Lindberg

EHSQ Manager Site Perstorp

+46 706 30 83 07

Contact me

Michael Cronqvist

Site Manager Perstorp

+46435788713

Contact me

Oskar Lindberg

EHSQ Manager Site Perstorp

+46 706 30 83 07

Contact me