Zrozumienie przyrostu mięśni brojlerów w celu poprawy jakości tuszy

Jakość tuszy drobiowej staje się coraz ważniejsza na rynkach międzynarodowych i krajowych. Parametry wpływające na jakość tuszy są złożone i występują w całym cyklu produkcyjnym. Będąc źródłem mięsa, mięśnie odgrywają kluczową rolę w określaniu ostatecznej jakości tuszy u brojlerów.

Dołącz do nas na 45 minut krótkiej prezentacji na ten temat prowadzonej przez Dr Nicka Hudsona z Uniwersytetu w Queensland, współpracownika badawczego Cobb-Vantress. Poszerz swoją wiedzę na temat rozwoju mięśni, aby zmaksymalizować zyski dzięki wysokiej jakości tuszy brojlerów i zarejestruj się teraz. Zarejestruj się na webinarium "zrozumienie wzrostu mięśni brojlerów w celu poprawy jakości tuszy">>

Informujemy, że prezentacja będzie prowadzona w języku angielskim.

Webinar Understanding broiler muscle growth to improve carcass quality

Konstantinos Lymperopoulos

Sales Manager, Animal Nutrition

+31416744202

Contact me

Konstantinos Lymperopoulos

Sales Manager, Animal Nutrition

+31416744202

Contact me