Vad tjänar jag på att ensilera med ProMyr? 

Säkerställ värdet på ditt ensilage med ProMyr™ och höj avkastningen i mjölkproduktionen. När du ensilerar med ProMyr™ kan du räkna med ökad trygghet både vad gäller känslan att du har försäkrat dig om ett gott resultat och i reda pengar. Bönder som år efter år investerar i ProMyr™ ser initialkostnaden som en hävstång för högre foderkvalitet och ökad produktivitet. ProMyr™ är en bevisat lönsam investering.

Räkna ut hur mycket du tjänar!

Välj valuta
Antal kor
Antal stalldagar per ko och år
Grovfoder kg ts/dag
Grovfodrets ts-halt %
Mjölkavkastning ECM per ko
Mjölk, avräkningspris per liter
Fettpris, kr per kg fett
Proteinpris, kr per kg protein
Mitt pris på ProMyr™ per liter
Minskad produktionskostnad
Minskat behov av koncentrat
Ökad mjölkproduktion, 1 kg/ko o dag i 7 mån
Ökad kvalitetsbetalning + 0,2 enheter fett och + 0,1 prot
Nettovinst vid ensilering med ProMyr™
Inköpskostnad av ProMyr™
Value per year (€)
Ditt behov av ProMyr™ (liter)

Räkna ut hur mycket du tjänar!

Ansvarsfriskrivning

Vänligen observera att den i applikationen beräknade besparingen endast utgör en teoretisk uppskattning av en potentiell besparing som skulle uppnås vid användandet av produkten, gjord utifrån ett begränsat antal faktorer, rön från forskningsrapporter samt begränsade försök gjorda i laboratoriemiljö. Den innebär således ingen garanti (varken uttalad, uttryckligen eller underförstådd) för att besparingen verkligen kommer att uppnås i det enskilda fallet. All användning av applikationen sker således på användarens egen risk och Perstorp kan inte hållas ansvarig direkt, indirekta, ekonomiska, följd- eller konsekvensskador som användningen av applikationen resulterar i.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.