ProMyr™ TR 600

Ann-Christin Månsson
Technical Support Manager
+46 435 385 84

Ett full- eller blandfoder tar lätt värme under årets varma månader. Vad många inte vet är att ett foder som börjat ta värme kan innehålla mykotoxiner redan innan man med blotta ögat kan se mögelbildning. Redan vid intag av små mängder mykotoxiner hos nötkreatur ökar risken för infektionssjukdomar genom att immunförsvaret sänks. Nedsatt tillväxthastighet hos unga växande djur är bland de första märkbara effekterna, men även nedsatt reproduktionsförmåga.

Perstorp har utvecklat ProMyr™ TR 600 som effektivt håller varmgången borta. ProMyr™ TR 600 har i försök utförda i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala visat sig förhindra varmgång i foderblandningar upp till fem gånger längre tid* än en obehandlad foderblandning. Behandling med ProMyr™ TR 600 säkerställer en hög hygienisk kvalitet på fodret även under utfodring.

Aktiva ingredienser i ProMyr™ TR 600 är propionsyra och propionat och produkten ger även ett mycket effektivt skydd mot jäst, mögel och varmgång vid ensilering av grödor med hög ts-halt (> 45 % ts).

* Tillsats av ProMyr™ TR600 med 4 liter/ton förhindrade varmgång av fullfoder i mer än 13 dagar (Application of a new acid-based additive on the aerobic storage stability of a TMR mixture [ProMyr TR 600], May 2009, Pauly T., Nylund R., Åkerlund H., Swedish University of Agricultural Sciences)

Send

This product belongs to

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.