Etanol

Lars Lind
Vice President, BU Biofuels
+46 303 728 676
Etanolbaserad kemi

Etanol används redan i många av Perstorps polyoler. Historiskt sett har etanol även varit en råvara till produktion av butyraldehyder, vilket är kärnan i kemiproduktion. I och med prisökningen som inträffade under mitten av 2008 så har etanol igen varit på tapeten som lämplig råvara i kemiindustrin.

Perstorp undersöker vägar att åter igen producera butyraldehyder från etanol med hjälp av dagens teknik.

Perstorp driver också projekt där etanol till eten skulle kunna vara grundstenar för både plaster och kemikalier som då kan vara helt förnybara.

Vid sidan om etanol finns butanol som är en alkohol som inte skiljer sig så väldigt mycket från etanol. Det kan också genereras genom fermentering av samma råvaror. Perstorp producerar butanol i dagsläget och vi tittar på hur fermentering kan användas för att producera butanol från förnybara råvaror, vilket då skulle ge biobutanol.

Kort om etanol

Den vanligaste metoden för framställning av förnybar etanol är fermentering av socker- eller stärkelserika råvaror. USA är det land som producerar mest etanol, tätt följt av Brasilien. Europa kommer trea men är långt efter. I USA görs nästan all etanol från majs som krossas och förbehandlas till att bli en grötliknande mesk som sedan fermenteras. Fermentering innebär att jäst får bryta ner glukos under anaeroba förhållanden och det bildas etanol i glykolysen vid syrebrist.

Etanolprocessen där sockerrör är råvara har en liknande fermenteringsprocess. Skillnaden är att när man krossar sockerrören får man en sockerjuice som jästen får omvandla till etanol. Man slipper alltså omvandlingen från stärkelse till glukos (socker).

I Europa är vete råvara och processen är lik den för majs. Den största skillnaden på majs, vete och sockerrör är priset. Vete är dyrast, vilket gör det svårt för Europeiska etanolproducenter att konkurrera med sockerrörsbaserad etanol.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.