Hållbar livscykel

Polaris Verdis EyeSedan 2011 får ett biodrivmedel kallas hållbart om det uppfyller lagen om hållbarhetskriterier. Det innebär att man genom hela produktionskedjan från odling till slutanvändning ska kunna visa på att ett antal kriterier för hållbarhet är uppfyllda.

Bland annat ska man veta var råvarorna odlats och att de inte har förstört områden med höga biologiska värden. Man ska också begränsa produktens miljöpåverkan genom hela produktionskedjan, så att utsläppen av växthusgaser inte är för stora.

Rapsen odlas

Vid rapsodling används mineralgödsel som direkt och indirekt bidrar till utsläpp av växthusgaser vilket ger upphov till lustgasemissioner. Jordbruksmaskiner drivs dessutom oftast på fossila bränslen. Dessa två faktorer har en märkbar påverkan på klimatet. Fler och fler mineralgödselfabriker går nu över till lustgasrening och i kombination med att odlarna använder mer effektiva jordbruksmetoder och maskiner, minskas halten av lustgasemissioner kontinuerligt.

Rapsfröna krossas

När rapsfröna krossas används energi. Men processen ger också rapsmjöl – en biprodukt som ersätter importerat och långväga transporterat sojamjöl. Med det i beräkningen ger denna fas en positiv effekt på klimatet.

Biodiesel produceras

I produktionen används rapsolja, metanol och energi. Energianvändningen kompenseras tack vare att biprodukten glycerin ersätter fossila råvaror och används i många andra produkter som till exempel hudkräm, tvål och färg.

Biodieseln förbränns

Den koldioxid som rapsoljan ger upphov till vid förbränning motsvarar den som rapsplantorna tar upp vid odling. Den naturgasbaserade metanolen orsakar dock ett litet överskott men genom att använda förnybar metanol i tillverkningen kan man minska påverkan i denna fas.

Marknadens högsta klimatnytta

För att tillgodose nya och framtida miljömål pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att erbjuda ännu bättre klimatnytta för de som väljer fossilfritt bränsle. EU:s mål är att tio procent av bränslet ska bestå av förnybar energi. Verdis Polaris™ Aura består av en bas av skandinavisk rapsolja men innehåller också förnybar metanol som är av helt fossilfritt ursprung. Verdis Polaris™ Aura ger därför mer än 60 procent koldioxidreduktion och är idag det biodrivmedel som erbjuder marknadens högsta klimatnytta.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.