Perstorps engagemang

VP_patentsymbolVi arbetar ständigt med att förbättra vår biodiesel för att kunna garantera bästa kvalitet och deltar på många sätt i utvecklingen både i Sverige och övriga Europa:

- Pågående forsknings- och utvecklingsarbete
- Samarbete med kunder och motortillverkare
- Arbetar för utveckling av bland annat standarder och mätmetoder samt politiska förutsättningar genom deltagande i SIS, CEN, EBB, - Svebio, SCB (RME Index), användarrådet för hållbarhetskriterier m.m.
- Certifierade enligt ISO9001, ISO14001, ISCC-EU, Hållbarhetsbesked, GMP+ och Kosher godkännande

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.