Biogas

Lars Lind
Vice President, BU Biofuels
+46 303 728 676

Perstorps kärnprocess är till stor del uppbyggd kring vad man kan göra med syntesgas, vilket är en gas som består av vätgas och kolmonoxid. Syntesgas kan man producera från väldigt många råvaror, till exempel naturgas, kol, olja, cellulosa och biogas (som kan genereras från väldigt många typer av avfall).

Vår ambition är att byta ut den naturgas som vi tar in mot förnybar metangas. Metangasen kan komma i form av biogas som genererats från rötning av slam, avfall eller restprodukter eller från biometan som genererats genom förgasning av biomassa. En nyckelkomponent i detta är att utnyttja naturgasnätet för att kunna transportera den gröna gasen.

Från syntesgas kan vi producera oxoalkoholer och polyoler som används mycket i färger, plaster och många andra dagligvaror.

Ur ett bränsleperspektiv är det väldigt intressant med syntesgas också, eftersom det kan ge vätgas, metanol eller syntetisk diesel (FT-diesel). 

Under sommaren gjorde vi en konceptstudie på en metanolprocess för vår anläggning i Stenungsund. Den ska i så fall bygga på förnybar råvara, som till exempel biogas. Metanolen skulle i så fall kunna användas som fordonsbränsle, till RME-produktionen eller inom kemiindustrin.

Perstorp har tagit ett initiativ till ett nationellt kunskapscentrum kring alternativa fordonsbränslen, där vi samarbetar med partners som Volvo Lastvagnar, Volvo Cars, GM Powertrain, Preem, Södra Skogsägarna och Chalmers Tekniska Högskola.

Biogas fakta

Biogas är metangas som man kan producera genom att röta olika organiska material, som matrester, avloppsslam, stallgödsel, olika grödor, sockerbetor och glycerin. Rötning innebär att bakterier bryter ner kolhydrater, fetter och protein under anaeroba förhållanden vilket skapar metangas och koldioxid och lite andra gaser. Gasen renas sedan och blir ren metangas som kan ersätta naturgas i dess olika applikationer.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.