lastibil biobränsle
Biobränslen
Ett erbjudande om innovativa biobränslen för dem som vill göra en verklig skillnad för ett hållbart klimat

Biobränslen

Pernilla Blackenfelt
Product Manager BU BioFuels
BXN & Glycerine
+46 303 728 877
Sofia Fagerberg
Product Manager BU BioFuels
Verdis Polaris™
+46734274820

Verdis Polaris™ är ett högkvalitativt 100%-igt biodrivmedel som både håller totalkostnaden nere och gör störst klimatnytta. Det är biodrivmedlet för den som vill ha en smidig övergång till hållbara transporter. Med Verdis Polaris™ får du dessutom produktion, kvalitet och kapacitet med depåer i både Sverige och Norge.

Perstorp är Skandinaviens ledande tillverkare av RME-baserad biodiesel B100 (rapsmetylester) – både för låginblandning med Perstorp BXN och för den högkvalitativa B100-marknaden med vår Verdis Polaris™ .

Perstorps produktportfölj:


Verdis Polaris™ Flora

Detta 100 %-igt rena biobränsle kan reducera CO2-utsläppen med mer än 55 % och kan användas i de flesta dieseldrivna fordon. Det är inte bara tillverkat av förnybara råvaror, det bryts också ned snabbt i naturen och väldigt säkert att använda. Produkten kommer att fasas ut under 2018 och ersättas av Verdis Polaris™ Somra och Vintra.

Verdis Polaris™ Aura

Aura har samma goda egenskaper men ännu bättre klimatnytta än Verdis Polaris™ Flora, då den förutom en bas av rapsolja även innehåller förnybar metanol. Aura har en klimatnytta på över 60 % CO2-reduktion. Produkten kommer att fasas ut under 2018 och ersättas av Verdis Polaris™ Somra och Vintra.

Verdis Polaris™ Flora och Verdis Polaris™ Aura är våra två klassiska produkter. Dessa kommer att fasas ut men finns kvar i sortimentet för pågående samarbeten.

Verdis Polaris™ Somra

Den nya gröna RME-baserade biodieseln med nytt recept som förutom hållbar rapsolja också innehåller både avancerade komponenter och biometanol. Det innebär ett stort steg på vägen för kommande RED II-direktiv med minskande andel grödebaserade råvaror. Verdis Polaris™ Somra kan reducera CO2-utsläppen med mer än 70 % och användas i godkända dieseldrivna fordon. Den är tillverkad av förnybara råvaror, bryts ner snabbt i naturen och har mycket hög driftsäkerhet. Försäljningen i Norge har startat i maj 2018 och i Sverige påbörjas försäljningen i juli 2018.

Verdis Polaris™ Vintra

Vintra har samma goda egenskaper som Somra och dessutom bättre köldegenskaper, med bland annat tung alkohol som sänker produktens viskositet. Det är ett avancerat grönt biodrivmedel med en klimatnytta på över 70 % CO2-reduktion. VerdisPolaris™ Vintra är liksom Verdis Polaris™ Somra tillverkat av förnybara råvaror och har mycket god driftsäkerhet vintertid. Försäljningen startar i oktober 2018.

Perstorp BXN

BXN är en specialanpassad RME-produkt (Rapmetylester) i låginblandning (5-7 %) i fossil diesel. Detta är vår produkt för inblandning i diesel enligt Europeisk standard EN14214 och det svenska bränslebytet som regleras via lagen om reduktionsplikt.

 

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.