Perstorp förenklar organisationen för fortsatt tillväxt

Cecilia Svensson
Vice President Communications
+46 40 635 88 30
Magnus Heimburg
CFO
+46 40 635 88 06
15 januari 2019

Den världsledande kemikoncernen Pertorp offentliggör idag en omorganisation av verksamheten för att stödja fortsatt lönsam tillväxt. Omstruktureringen är ytterligare ett led i det större förändringsarbete som pågår inom Perstorp, och följer avyttringen av Capa™ och biodieselverksamheten BioProducts, och syftar till en förenklad struktur med ökat kundfokus. Omorganisationen berör 56 medarbetare, varav 32 i Sverige, vid anläggningarna i Stenungsund, Perstorp och i Malmö. Fackliga förhandlingar pågår.

Det främsta målet med omstruktureringen är att bättre möta kundernas krav på tillförlitliga leveranser och ökad närhet, att stärka samarbetet mellan interna funktioner och förenkla arbetet inom samtliga interna värdekedjor. Grunden för den nya organisationen blir de tre affärsområdena; Speciality Polyols & Solutions, Advanced Chemicals och Animal Nutrition. Funktionerna Supply Chain och Operations slås samman till en enhet för att öka effektiviteten. När den nya strukturen implementeras, kommer 56 anställda att varslas om uppsägning, varav 32 i Sverige och 24 internationellt. Förhandlingar med relevanta fackföreningar har inletts och pågår för närvarande.

Omstruktureringen är ytterligare ett led i det större förändringsarbete som pågår inom Perstorp för att framtidssäkra verksamheten genom en enklare struktur och ökat kundfokus. Nyligen avyttrades verksamheterna Capa™ och biodieselverksamheten BioProducts, vilket har stärkt balansräkningen och frigjort kapital för fortsatta investeringar i nischmarknader med hög tillväxt, där Perstorp är ledande.

Bolaget har i sin nya strategiska plan definierat ett antal områden med stor framtida tillväxtpotential;

  • Ytterligare förstärkning av bolagets ledande position på polyolmarknaden
  • Utveckling av marknaden för den ftalatfria mjukgöraren Pevalen™
  • Expansion på marknaden för Animal Nutrition
  • Etablering av Pro-environment solutions; certifierade produkter tillverkade helt eller delvis med förnybara råvaror

Jan Secher, Perstorps vd, kommenterar: “Allt vi gör på Perstorp handlar om att driva innovation och utveckling som skapar konkurrensfördelar för våra kunder. Den nya organisationen gör oss mer snabbfotade och att vi blir ännu bättre på att möta våra kunders behov. Samarbetet mellan interna funktioner stärks och arbetet inom samtliga interna värdekedjor blir enklare och mer effektivt. Sedan är givetvis kostnadsbesparingar viktiga i en volatil marknadssituation, med tecken på en avkylning i den globala ekonomin. Vårt fokus ligger fast; att realisera möjligheterna för lönsam tillväxt inom de marknadsnischer där vi är ledande.”

 

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.