Försäljningen av Capa™ bygger för framtiden

Magnus Heimburg
CFO
+46 40 635 88 06
Cecilia Svensson
Vice President Communications
+46 40 635 88 30
10 december 2018

Den världsledande kemikoncernen Perstorp avyttrar verksamheten inom Capa™, med produktion i Warrington, UK, till den amerikanska kemikoncernen Ingevity, för ca 590 miljoner EUR. Capas intäkter uppgår till runt 150 miljoner EUR årligen.

Under de senaste tio åren har Capa, under Perstorps ledning, förbättrat rörelsemarginalen med nära 50% genom investeringar i produktionsanläggningar och i nya produktlinjer, vilket har breddat kundbasen och möjliggjort expansion på nya marknader. Capa har därmed utvecklats till en mycket attraktiv affär som har genererat intresse från ett flertal köpare. Ingevity kommer nu att ta över den fortsatta driften och utvecklingen av verksamheten. I förvärvet ingår hela Capas verksamhet inom Perstorp UK Ltd.

Avyttringen av Capa frigör betydande värden för Perstorp och ligger i linje med bolagets historik av framgångsrika försäljningar, som t ex den belgiska anläggningen i Gent och försäljningen nyligen av BioFuels. Affären möjliggör för Perstorp att fokusera på utvecklingen av framtida tillväxtmöjligheter inom kärnområdena Polyol, Oxo and Feed, genom att till exempel; 

  • Utveckla sin ledande positionen inom polyolverksamheten 
  • Satsa på att utöka marknaderna för den ftalatfria mjukgöraren Pevalen™ samt produktområdet djurfoder
  • Etablera förnybara kemiprodukter som kundernas förstahandsval (certifierade produkter tillverkade helt eller delvis med förnybara råvaror)

Jan Secher, Perstorps CEO, kommenterade: “Vi har en mycket stark historik när det gäller värdeskapande. Capa är ett bra exempel, och vi ser också en mycket god utveckling framgent. Dagens affär innebär att vi realiserar betydande värden, strömlinjeformar verksamheten, stärker vår balansräkning samt kan fokusera på framtida innovationsmöjligheter inom attraktiva segment med goda tillväxtmöjligheter. Vår strategi ligger fast, vi ska dra nytta av våra ledande marknadspositioner och vår kunskap inom kemi och processer för tillsammans med våra kunder utveckla smarta lösningar för produkter som förbättrar människors vardag.”

“Capas verksamhet passar Ingevitys strategiska och finansiella profil, och matchar väl vår affärsmodell och våra styrkor,” sa Michael Wilson, CEO för Ingevity. “I likhet med vår övriga verksamheter, adderar Capa värde inom  specialkemi drivet av teknologi och nära kundsamarbeten, med fokus på snabbväxande marknader. Utöver detta bidrar Capa till ökad diversifiering av våra produkter och geografiska marknader, med potential för tillväxt inom angränsande prioriterade segment.

Affären är villkorad av vissa myndighetstillstånd samt andra sedvanliga villkor, och väntas genomföras under det första kvartalet 2019.

HSBC Bank plc är finansiell rådgivare och Allen & Overy är legal rådgivare till Perstorp.

 

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.