Säkert sätt att applicera ProMyr™ i ensilaget

Lennart Wiklund
Lennart Wiklund
Business Development Manager
+46733133880
9 mars 2017

För att få ett bra resultat är det viktigt att tillsätta ensileringsmedlet på rätt sätt så att resultatet blir så bra som möjligt med få förluster. Nästa viktiga sak är att veta att det blir rätt mängd produkt för bästa ekonomiska resultat och verkan av produkten.

  1. Placera munstycket så tidigt som möjligt, gärna i inmatningsskruven med en solid stråle.
  2. Använd en flödesmätare så att du vet vilken mängd som tillsätts, analog eller digital.
  3. Mät/väg lasset så att du vet hur mycket det väger.
  4. Kontrollera regelbundet att mängd grönmassa stämmer överens med förbrukad produkt.
  5. Använd automatisk start/stopp så att det alltid tillsätts produkt bara när vagnen lastas.
  6. Placera aldrig munstycket i luftströmmen eller längst ut på den vinklingsbara plåten i änden på hacken då förlusterna är som störst.

Vill du veta mer om applicering av ensileringsmedel, kontakta Clipton som är expert på utrustning.

www.clipton.com

 

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.