Ekonomiskt stöd till svenska mjölkbönder

Ekonomiskt stöd till svenska mjölkbönder som köper Promyr under 2015

Vi inser att behovet av ett bra grovfoder nu är än viktigare. Det är många lantbrukare som av ekonomiska skäl redan vittnar om de kommer behöva minska på kraftfodret och då är det av yttersta vikt att grovfodret är av hög kvalité. Att använda ProMyr™ är en välbeprövad metod att säkerställa produktkvalitén på grovfodret och bidra till god djurhälsa. Således känns det naturligt för oss att gå in och stötta lantbrukare i kris”, säger Patricia Oddshammar, affärsansvarig för BU Feed &Food inom Perstorp.

ProMyr™ är ett ensileringsmedel som effektivt hämmar tillväxten av mögel och toxiner. Fodrets smaklighet ökar också vilket leder till ett ökat foderintag.

Klicka här för att läsa om villkoren och här för att fylla i formuläret