Majs - mer och mer populärt som djurfoder

Förra veckan var vår projektledare på utvecklingsavdelningen, Hugo Hjelm, ute i fält för att samla in nytröskad majs för kommande utvecklingsförsök. Statisitken visar att Majs blivit mer och per populärt som djurfoder även i Sverige de senaste 10 åren. På Perstorp arbetar vi med att utveckla innovativa och nya produkter för att konservera majs och andra lantbruksprodukter för att möta efterfrågan.

Nya produkter inför nästa säsong?

Produktutveckling är ett arbete som sker i nära samarbete mellan lantbrukare, utvecklingsavdelningen, vår affärsverksamhet samt universitet och högskolor. Vi ser ett värde i att ständigt utveckla nya produkter för att möta lantbrukets behov och de förändringar klimatet utmanar oss med.

Majs är normalt lättensilerad men ställer höga krav på fingerfärdigt ledarskap för att pusselbitarna skall falla väl på plats. Att konservera eller krossensilera majs är idag en allt vanligare metod som behöver säker hantering för att förhindra varmgång.

Våra ensilerings- och konserveringsmedel säkrar din majs och förhindrar utveckling av oönskade bakterier. Dessa oönskade bakterier kan både försämra foderkvaliten som starta varmgångsprocesser i ditt foder. På så sätt är Perstorps produkter en billig investering för att säkra din foderkvalite!

Håll utkik efter våra nyheter nästa säsong!

Perstorp Ensiliering Majs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Här en stämningsfylld bild från veckan när vår projektledare Hugo Hjelm på utvecklingsavdelningen var ute i fält för att samla in nytröskad majs.