Lennart Wiklund ny teknisk support Feed

Lennart Wiklund ny teknisk support Feed

Lennart Wiklund har tidigare arbetat som driftsledare inom större lantbruk och som maskin- och växtodlingslärare på Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda. Han har också erfarenhet som växtodlingsrådgivare hos Rådgivarna i Sjuhärad samt Grovfoderspecialist på Lantmännen. Perstorp Promyr NT 570

Lennarts nya tjänst på Perstorp som teknisk support, innebär att vara ett stöd till säljare, lantbrukare och återförsäljare med alla tänkbara problem och funderingar kring val av produkter och användarhjälp. Det innebär även uppföljning och försök tillsammans med tex SLU, lantbrukare samt egna tester av nuvarande och kommande produkter tillsammans med utvecklingsavdelningen.

Lennart kommer att utgå från Perstorp, men arbetsfältet är hela Sverige samt övriga delar av världen där Perstorps produkter används.

 

(photos taken by Lennart Wiklund)

Perstorp ProMyr XR 680 Perstorp Silage