Samtliga Perstorps ensileringsmedel är nu godkända inom ekologisk produktion

Enligt ”COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 505/2012 ” framgår att natriumformiat nu är tillåtet för
användning inom ekologisk produktion och enligt besked från KRAV Sverige ska detta snarast tas in i regeltexten. Detta innebär att följande produkter från Perstorp AB är tillåtna för användning inom ekologisk produktion:

ProMyr™ NT 570>>
ProMyr™ XR 630>>
ProMyr™ XR 680>>
Propionsyra>>
Myrsyra>>

För dig som hittills använt ProMyr™ XR 630 och nu vill byta till ett ensileringsmedel innehållande natriumformiat
rekommenderas ProMyr™ XR 680 eftersom ProMyr™ XR 680 är mest lik ProMyr™ XR 630 i produktsammansättning,
framför allt med avseende på innehåll av propionsyra.

Som ekologisk producent bör du vara medveten om att ensileringsmedel innehållande natriumformiat har en viss
buffrande verkan och därmed inte är lika snabba i att sänka pH som den obuffrade ProMyr™ XR 630.

Om du som ekologisk producent har svårensilerade vallar, t.ex. med stor andel baljväxter eller har lätt att få
jord- eller gödselinblandning, bör du höja doseringen något jämfört med ProMyr™ XR 630 för att uppnå liknande resultat.