Site Perstorp

Anläggning: Perstorp, Sverige
Huvudprodukter: polyoler & specialpolyoler, formiat, organiska syror, formalin

En av Perstorpkoncernens största anläggningar ligger i Perstorps Industripark i Perstorp, Sverige. Här har kemiska produkter i olika former producerats sedan 1881. Även koncernens huvudkontor ligger i Perstorp.

Produktionsanläggningen tillverkar polyoler och specialpolyoler, formiat, organiska syror och formalin. Produkterna distribueras till kunder över hela världen för slutapplikationer såsom ytbeläggningar, hartser, avisningsmedel och foder.

Viktiga delar för koncernens aktiviteter på Site Perstorp är omfattande miljöinvesteringar och intern biobränslebaserad energiproduktion.

Giltiga certifikat för den här och övriga siter finns här >>

Karta och vägbeskrivning till Site Perstorp >>

Perstorp Specialty Chemicals AB
Industriparken
284 80 Perstorp
Sverige

Telefon: +46 435 380 00

 Head office Perstorp

Kontakt
Anders Hansson
Anders Hansson
Site Manager Perstorp
Oskar Lindberg
EHSQ Manager
Site Perstorp
+46 706 308307

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.