Perstorp i korthet

Perstorp är en innovatör inom specialkemikalier, känd för sin goda kvalitet, pålitlighet och med produkter som gör verklig skillnad i våra moderna liv.

Detta är ett direkt resultat av vilka vi är: ett globalt team av forskare, ingenjörer och säljare med rötter i Sverige och mer än 135 års dokumenterad erfarenhet av ständig utveckling och förbättring.

Våra specialister arbetar kontinuerligt och fokuserat med innovation för att utveckla nya produkter och smartare sätt att producera dem på. Det gör också att vi kan vara kreativa och visionära i de utmaningar vi ställs inför, vare sig det gäller det rådande marknadsläget eller att tillfredsställa ett specifikt kundbehov. Genom att arbeta fokuserat med innovation har vi kunnat klara de upp- och nedgångar över tiden som kommer med att ha verkat i specialkemikaliebranschen i över 135 år – och vi kommer med all sannolikhet att få uppleva många fler utmaningar.

Vår ledstjärna är att agera ansvarsfullt i allt från strategi och tillverkning till dagliga beslut kring verksamheten. Att alltid försöka vara ett föredöme när beslut ska fattas, både för oss själva, våra kunder och alla som kan komma att dra nytta av våra produkter är inte alltid det lättaste, men något vi på Perstorp alltid strävar efter.

Vi är också kända för vår pålitlighet och vår förmåga att skapa hållbara relationer. Att hålla vad vi lovar och leva upp till våra kunders och övriga intressenters förväntningar är och har alltid varit en grundbult i vårt sätt att arbeta.

Vi är mycket stolta över vårt ursprung och vår historia. Men vi är ännu stoltare över den roll vi i dag spelar i ett modernt, hållbart samhälle och hur vi tillsammans med våra kunder, deras kunder och hela vår värld är med och påverkar vår framtid genom våra produkter.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår integritetspolicy.