Perstorp selger sin biodieselvirksomhet

Malin Johansson
Corporate Communications Manager
+46 40 635 88 44
Perstorp
22 november 2018

Det verdensledende kjemikonsernet Perstorp selger nå sin biodieselvirksomhet. Salget er i tråd med selskapets strategiske retning, og nå rendyrker man virksomheten

Biodiesel produseres i dag på anlegget i Fredrikstad, Norge og på anlegget i Stenungsund, Sverige. Produksjonsanlegget i Fredrikstad kommer til å overføres i kjøpet og eies av det nye selskapet, Adesso BioProducts AB. I kjøpet inngår anlegget i Fredrikstad med sine ansatte, totalt berøres ca. 20 personer. Perstorp kommer i første omgang til å fortsette å produsere biodiesel på anlegget i Stenungsund, gjennom en festeavtale med det nye selskapet. På lengre sikt ser Perstorp andre muligheter for de berørte ressursene i Stenungsund.  

Jan Secher, administrerende direktør for Perstorp: "Vi ser et stort potensial for biodrivstoffvirksomheten, og med den nye eierstrukturen kommer spørsmål knyttet til biodrivstoff til å få fullt fokus. Dette er et skritt i vår strategi, der vi fokuserer på spesialkjemi og markeder der vi ser at vi kan ha en globalt ledende posisjon. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med de nye eierne. I" 

Lars Lind, administrerende direktør for Adesso BioProducts AB: “Med det sterke fokuset på karbondioksidutslipp innen transportindustrien opplever vi at etterspørselen etter biodrivstoff og biobaserte drivstoffkomponenter øker. Vi ser også et sterkt vekstpotensial innen industrien og innen biokomponenter for avansert biodiesel, karbondioksidfrie fly og andre biobaserte kjemikalier. Biodrivstoff ligger oss varmt om hjertet og kommer til å være vår absolutte kjernevirksomhet. Vi tar med oss mange års erfaring og kompetanse inn i det nye selskapet. Vi takker Perstorp for deres fortsatte støtte og ser frem mot neste skritt.”
 

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.