Environment, Health, Safety, Quality (EHSQ)
Stenungsund, Sweden
Application due: March 31 2019

Subscribe to jobs

Brandingenjör

I över 130 år har Perstorp ägnat sig åt att förbättra vardagen för miljontals människor världen över med innovativ kemi. Vi omsätter 11 miljarder kr och har 1 500 anställda i Asien, Europa samt Nordamerika. Våra specialkemikalier gör allt från bilar till burkar, från segel till skor, lättare, starkare och säkrare. Vår företagskultur genomsyras av våra kärnvärden fokuserad innovation, pålitlighet och ansvarstagande.

Site Stenungsund är belägen på västkusten ungefär 50 km norr om Göteborg. Anläggningen togs i drift 1980 och har ingått i Perstorpkoncernen sedan 2001. Främsta produkter som tillverkas här är aldehyder, organiska syror, alkoholer, mjukgörare och det förnybara bränslet RME.

Som brandingenjör kommer du att arbeta på vår avdelning för Hälsa, Miljö, Säkerhets och Kvalitet. Dina kollegor är specialister inom arbetsmiljö, kemi, miljö och processäkerhet.

Arbetsuppgifter
Som Brandingenjör ansvarar du för att driva och utveckla brandskyddsarbetet på siten. I uppdraget ingår även koordinering och utveckling av vårt brandskydd med följande arbetsuppgifter:

  • Säkerställa och genomföra brandriskanalyser vid nyinstallation av processer, maskiner och byggnadstekniska förändringar.
  • Driva större brandförebyggande förändringar.
  • Upprätta explosions- och brandskyddsdokumentationer.
  • Leda och organisera enhetens industribrandmän.
  • Utbilda personal och chefer inom grundläggande brandskydd, ATEX och krishantering.
  • Agera lokal föreståndare för vår hantering av brandfarlig vara.
  • Samordna övningar på Bränningen, Interna brandövning samt Nödlägesövningar i Nol och Stenungsund.
  • Utreda olyckor och tillbud.
  • Utöver brandskydd har du även rollen som sitens Säkerhetsrådgivare transport av farligt gods. Saknar du utbildningen kan du erhålla den efter påbörjad anställning.
  • Du tar även rollen som hamnskyddschef för hamnen i Nol. Även denna utbildning kan erhållas efter påbörjad anställning.

Din profil
Vi söker en brandingenjör. Som brandingenjör bör du ha goda ledaregenskaper, pedagogisk förmåga samt självständigt kunna identifiera och driva brandskyddsarbete. Som person är du engagerad och initiativtagande och har lätt för att samarbeta med andra. 

Ytterligare information
Sonja Blom, EHSQ Chef Perstorp Oxo AB
Tel: 0733133892

Fackliga representanter
Robert Larsén Akademikerna +46766342590
Inge Andersson Unionen +46734274872

Apply

William Wallin

HR Officer

+46 40 6358882

Contact me